top of page

Elektronik İçin Dijital Endüstri Çözümleri

Siemens Banner.jpg

Türkiye

 • LinkedIn
 • Youtube
 • E-mail

DFM (Üretim için Tasarım) ve NPI (Yeni Ürün Tanıtımı), PCB tasarım sürecinde hayati bir rol oynar. DFM analizi, tasarımcılara tasarımlarının imal edilebilirliği hakkında anlık ve etkili geribildirim sağlar, bu da prototipler ve yeni ürün tanıtımları için zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

 

NPI süreci, tasarımın üretim aşamasına sorunsuz bir şekilde geçişini sağlar, yeni ürünlerin etkili bir şekilde üretimini garanti altına alır. İşbirliğine dayalı bir yaklaşım benimseyen ve gelişmiş teknolojileri kullanan bir NPI stratejisi, üretim sürecini optimize eder, zamanlamaları ve bütçeleri korur. Bu yaklaşım, şirketlere rekabet avantajı kazandırarak yenilikçi ürünleri hızla piyasaya sürmelerini sağlar.

Yeni Ürün Geliştirme (NPI/DFM)

Valor NPI , üretilebilirlik (DFM) teknolojisini kullanarak geri dönüş sayısını ortalama %57 oranında azaltarak zaman ve para tasarrufu sağlar. Bu, üretimle ilgili sorunların sürecin erken aşamalarında tespit edilip düzeltilmesi anlamına gelir.

 

Valor NPI, herhangi bir büyük PCB tasarım yazılımıyla çalışır ve üretim ve montaj süreçleri hakkındaki uzman bilgisini yeni ürün tasarım akışında erişilebilir kılarak, lider elektronik tasarım şirketlerinin PCB tasarım sürecine Valor NPI teknolojisini entegre etmelerinin pahalı geri dönüşleri önlediğini ve ürün kalitesini artırdığını göstermiştir. Bu, zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken, riskleri azaltır ve malzeme kullanımını optimize eder.

opcenter-overview2-shero-2560x1440.jpg

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin

Konu/Ürün

Digitalisation is a key concept to help manufacturers implement lean and agile manufacturing processes and is critical to your long-term success. Our APS solutions targeted at electronics manufacturers provide a suite of tools that help planners, manufacturing line operators, and management to work together to optimise production processes within the digital enterprise to increase efficiency and flexibility, and decrease time-to-market.

Solution Capabilities

Advanced Constraint Modelling

Model advanced resource and inter-operation constraints including limits on the time between operations and if they can be extended.

Advanced Schedule Optimisation

Define additional manufacturing schedule optimisation rules to minimise changeover times, account for preferred sequencing, and campaigning.

BOM Level Planning

Calculate the impact of proposed purchase requirements from asset planning BOMs and export to an ERP system, Excel, etc. for action as needed.

Interactive Schedule Visualisation

View, search, and interact with schedules to track progress of orders, assess production performance, and provide up to the minute work-to-do lists.

Make-To-Order Planning

Evaluate effects of future demand changes and quickly assess if it is possible to meet new requirements of your manufacturing operation.

Operations & Detailed Scheduling

Implement closed-loop scheduling between the production planning and MES systems with detailed scheduling based on business rules and on real-time information about equipment status and capabilities.

Order Based Multi-Constraint Scheduling

Create order based manufacturing schedules and apply rankings or weightings to prioritise the orders. Base schedules on availability of resources, additional constraints, and the materials required.

Advanced Material Handling

Implement customer-specific rules to account for how materials are to be managed and consumed

Assembly Process Visualisation

Visualise the production process from raw materials through to finished goods and sales orders, including material dependencies to help identify where shortages will occur.

Development Environment

Access and alter the database schema as required to solve specific scheduling problems and create custom data manipulation tools for use with the workflow engine.

Interactive Schedule Visualisation

Display the master machine's Production Schedule as stock and capacity graphs. Easily edit it and visualise the changes reflected in linked plots and grids.

Make-To-Stock Planning

Generate accurate and achievable master production schedules (MPS) considering rough cut capacity, pack forward figures, target days of stock cover, manufacturing preferences, minimum and re-order quantities, re-order multiples and product shelf life. Production capacity can be specified as a quantity, duration or weight. By using the Preactor calendar system capacity, production capacity can be varied over time. The capacity available then limits the production volume created in each period.

Çözüm Yetenekleri

Dijitalleşme, üreticilerin Yalın ve Çevik üretim süreçlerini uygulamalarına yardımcı olan kilit bir kavramdır ve uzun vadeli başarınız için kritik öneme sahiptir. Elektronik Üreticilerini hedefleyen APS çözümlerimiz, planlamacılara, üretim hattı operatörlerine ve yönetimin, verimliliği, esnekliği ve pazara sunma süresini artırmak için dijital kuruluş içindeki üretim süreçlerini optimize etmek üzere birlikte çalışmasına yardımcı olan bir araç takımı sağlar.

 • Operasyonlar arasındaki süre ve genişletilip genişletilemeyecekleri dahil olmak üzere gelişmiş kaynak kısıtlamalarını ve gelişmiş operasyonlar arası kısıtlamaları modelleyin.

 • Malzemelerin nasıl yönetileceğini ve tüketileceğini hesaba katmak için müşteriye özel kurallar uygulayın.

 • Değişim sürelerini en aza indirmek, tercih edilen sıralama ve kampanyaları hesaba katmak için ek üretim çizelgesi optimizasyon kuralları tanımlayın.

 • Eksikliklerin nerede olacağını belirlemeye yardımcı olmak için hammadde bağımlılıklarından bitmiş ürünlere ve satış siparişlerine kadar üretim sürecini görselleştirin.​

 • Varlık planlama ürün reçetelerinden önerilen satın alma gereksinimlerinin etkisini hesaplayın ve gerektiğinde eylem için bir ERP sistemine, Excel'e vb. dışa aktarın.

 • Belirli zamanlama sorunlarını çözmek ve iş akışı motoruyla kullanım için özel veri işleme araçları oluşturmak için veritabanı şemasına gerektiği gibi erişin ve bunları değiştirin.

 • Siparişlerin ilerlemesini izlemek, üretim performansını değerlendirmek ve dakikaya kadar yapılacaklar listesi sağlamak için programları görüntüleyin, arayın ve bunlarla etkileşim kurun.

 • Ana makine Üretim Takvimini stok ve kapasite grafikleri olarak görüntüleyin. Kolayca düzenleyin ve bağlantılı grafiklere ve ızgaralara yansıyan değişiklikleri görselleştirin.

 • Gelecekteki talep değişikliklerinin etkilerini değerlendirin ve üretim operasyonunuzun yeni gereksinimlerini karşılamanın mümkün olup olmadığını hızla değerlendirin.

 • Kaba kesim kapasitesi, ileriye dönük paket rakamları, hedef stok kapsamı günleri, üretim tercihleri, minimum ve maksimum yeniden sipariş miktarları, yeniden sipariş katları ve ürün raf ömrü dikkate alınarak doğru ve ulaşılabilir ana üretim programları (MPS) oluşturun.

   

  Üretim kapasitesi miktar, süre veya ağırlık olarak belirtilebilir. Preactor takvim sistemi kapasitesi kullanılarak üretim kapasitesi zaman içinde çeşitlendirilebilir. Mevcut kapasite daha sonra her dönemde yaratılan üretim hacmini sınırlar.

 • İş kuralına ve ekipman durumu ve yetenekleri hakkında gerçek zamanlı bilgilere dayalı ayrıntılı çizelgeleme ile üretim planlaması ve MES sistemleri arasında kapalı döngü çizelgeleme uygulayın.

 • Siparişe dayalı üretim programları oluşturun ve siparişlere öncelik vermek için sıralamalar veya ağırlıklar uygulayın. Kaynakların mevcudiyetine, ek kısıtlamalara ve gerekli malzemelere göre çizelgeleri temel alın.

bottom of page